بنا بر پیش‌بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، شرایط دریا جهت ترددهای دریایی و امور صیادی و دریانوردی مساعد پیش‌بینی می‌شود. 

به گزارش دلفین، طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، به طور کلی تا پایان هفته شرایط پایداری بر روی استان حاکم خواهد بود.

بنا بر پیش بینی کارشناسان هواشناسی هرمزگان، در اوایل روز پدیده غالب سواحل و جزایر، مه رقیق صبحگاهی و در طول روز غبار محلی و وزش بادهای سطحی خواهد بود.

گفتنی است؛ دریا نیز به‌ویژه در ساعات صبح تا ظهر آرام و شرایط دریا جهت ترددهای دریایی و امور صیادی و دریانوردی مساعد پیش‌بینی می‌شود.

در ساعات بعد از ظهر امروز در ارتفاعات غربی استان افزایش و گذر ابر پیش‌بینی می‌شود و وقوع رگبار پراکنده باران در این مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است؛ از چهارشنبه تا پایان هفته در ساعات بعد از ظهر محدوده تنگه هرمز با وزش بادهای غربی کمی مواج پیش‌بینی می‌شود.

شایان ذکر است؛ از نظر دمایی با توجه به پایداری هوا طی امروز، افزایش نسبی دما در طول روز پیش‌بینی می‌شود.

  • نویسنده : 1007