مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس دستاوردهای اجرای طرح نظام پیشنهادات را در این منطقه عظیم اقتصادی تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، «حسن خلج طهرانی» در تشریح طرح نظام پیشنهادات که در این منطقه عظیم اقتصادی در حال اجراست، بیان داشت: بهتر است چنین بیان کنیم که اجرای این نظام از سال ۱۳۹۰ در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس آغاز شده بود اما پس از تحلیل های کارشناسانه این نظام از امسال احیا شده است.
وی ادامه داد: با رویه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده به دنبال بروز خلاقیت‌های پنهان، حفظ و توسعه‌ی دانش سازمانی، جذب و حفظ نیروی کارآمد و ارتقا آگاهی مدیران از توانایی پرسنل هستیم.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تاکید کرد: در ضمن ارتقا راندمان کاری، کاهش خطرات و حوادث، بهبود عملکرد زیست محیطی، افزایش ضریب حفاظت اطلاعات و تمرین مشارکت و کارگروهی از دیگر ثمرات اجرای طرح نظام پیشنهادات است.
وی از طراحی فرم های نظر سنجی و پیشنهادات در قالب های فرم های الکترونیکی و چاپی خبر داد و افزود: پرسنل و ارباب رجوع محترم می توانند با تکمیل این فرم ها نقش بزرگی در راهبری و اصلاح آینده‌ی مجموعه داشته باشند.
خلج طهرانی در پایان تصریح کرد: نتایج این فرم‌ها توسط کارگروه نظام پیشنهادات که متشکل از ۱۱ عضو از کارشناسان و مدیران واحد های مختلف است، استخراج می شود و سپس این نتایج را دبیر نظام پیشنهادات بدون کم و کاست برای تصمیم گیری‌های آتی در اختیار مدیریت مجموعه قرار خواهد داد.