با توجه به ایجاد ظرفیت جدید برای احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در هرمزگان، ثبت نام مرحله دوم این طرح از امروز  ۳۰ آذرماه در شهرستان جاسک آغاز شد.

به گزارش دلفین، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ایجاد ظرفیت جدید برای ثبت‌نام در شهرستان جاسک، سامانه روز شنبه مورخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ باز شده است.
لذا متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی در این شهرمی‌توانند از ساعت ۱۰ صبح امروز با مراجعه به سامانه ثبت‌نام به آدرس www.tem.mrud.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
گفتنی است، ظرفیت جدید برای ثبت‌نام، دربرخی شهرهای کشور و جاسک در استان هرمزگان ایجاد شده است.
به دلیل محدودیت زمین دولتی در این شهرها، ظرفیت ایجاد شده برای ثبت‌نام نیز محدود است و از این رو پس از تکمیل ظرفیت در هر کدام از شهرها، سامانه ثبت‌نام برای آن شهر بسته می‌شود.

  • نویسنده : 1007