رئیس شورای شهر بندرلنگه از موافقت با استعفای شریف شریفی نژاد شهردار بندرلنگه و تعیین سرپرست شهرداری این شهرستان خبر داد.

به گزارش دلفین، «صادق تاروتی» رئیس شورای شهر بندرلنگه از موافقت با استعفای شریف شریفی نژاد شهردار بندرلنگه در نشست شورای شهر خبر داد.

رئیس شورای شهر بندرلنگه افزود: با رای اعضای شورای شهر بندرلنگه، عبدلله لنگه ای، بعنوان سرپرست شهرداری بندرلنگه انتخاب شد.

رئیس شورای شهر بندرلنگه در خصوص استعفا ی یکی از اعضای این شورا، اضافه کرد: در جلسه آتی استعفای این عضو شورا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

  • نویسنده : 1007