استاندار هرمزگان و وزیر راه و شهرسازی در ابتدای بازدید خود از این مناطق، با حضور در روستای حاجی آباد، مسائل و مشکلات و روند ارائه خدمات به این روستا پس از سیل گسترده اخیر را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش دلفین، «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی و  «فریدون همتی» استاندار هرمزگان صبح امروز به منظور بازدید از روستاهای سیل زده وارد دهستان گابریک در شهرستان جاسک شدند.

استاندار هرمزگان و وزیر راه و شهرسازی در ابتدای بازدید خود از این مناطق، با حضور در روستای حاجی آباد، مسائل و مشکلات و روند ارائه خدمات به این روستا پس از سیل گسترده اخیر را مورد بررسی قرار دادند.

  • نویسنده : 1007