همزمان با دهه فجر، طرح توسعه و بهسازی اورژانس بيمارستان نیاپور بندرخمیر با حجم عمليات 600 مترمربع، با اعتباری بالغ بر 21 ميليارد و 776 میلیون ریال با حضور وزير بهداشت افتتاح شد.

به گزارش دلفین، عملیات اجرایی این اورژانس از سال ۹۶ آغاز و در سال ۹۷ به اتمام رسید و همچنین داراي ۱۲ تخت به همراه ۲ تخت ایزوله می باشد.

سالن انتظار، تریاژ تجدید حیات  CPR، اتاق عمل سرپایی، اتاق پزشک کشیک و بخش فوریتها از ويژگي هاي فاز جديد اورژانس بيمارستان است.

نوسازی فضای کل اورژانس، افزایش فضای درمانی و تعداد تخت ها از جمله مزاياي فاز جديد اورژانس بيمارستان نیاپور بندرخمیر است.

عمليات بهسازی اورژانس از سال ۹۶ آغاز گرديده و امروز توسط وزير بهداشت افتتاح شد.

  • نویسنده : 1007