بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، با توجه به تاثیر موج ناپایدار طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه در برخی نقاط شرقی و مرکزی استان بارندگی پیش بینی می شود.

به گزارش دلفین، بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، هفته جاری با ناپایداری جوی و دریایی در استان هرمزگان همراه خواهدبود.

طی ساعات صبح امروز در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس مه صبحگاهی و به تدریج غبار محلی خواهیم داشت.از ساعات بعدازظهر در مناطق دریایی افزایش باد جنوب شرقی پیش بینی می شود و دریا کمی متلاطم خواهد بود اما از ساعات شب با شدت گرفتن باد (در محدوده ۴۰ کیلومتر در ساعت) در نقاطی از تنگه هرمز از جمله جزیره لارک دریا نسبتا مواج خواهد شد.

بنا بر گزارش های کارشناسان هواشناسی هرمزگان، توصیه می شود طی روز شنبه با توجه به مواج شدن دریا از ساعات شب در محدوده تنگه هرمز شناورهای سبک از تردد دریایی در ساعات شب خودداری کنند.

با توجه به تاثیر موج ناپایدار طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه در برخی نقاط شرقی و مرکزی بارندگی پیش بینی می شود.

دریا نیز به تدریج طی یکشنبه تا ظهر دوشنبه با افزایش بادهای جنوب شرقی و از سه شنبه با بادهای شدید شمال غربی مواج خواهد شد.

از لحاظ دمایی تا سه شنبه افزایش نسبی دمای کمینه و از سه شنبه تا پایان هفته کاهش محسوس دمای کمینه در استان پیش بینی می شود.

  • نویسنده : 1007