اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات کشور؛ علاوه بر شناسنامه همراه داشتن شماره ملی یا کارت ملی نيز ضروری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

اطلاعيه شماره (۱۷)
با عنایت به آغاز فرآیند اخذ رأی از ساعت ۸ صبح، به آگاهي عموم ملت شريف ايران مي رساند جهت اخذ رأی از تمامی واجدین شرایط در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامي و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری علاوه بر شناسنامه، همراه داشتن کارت ملی یا شماره ملی نيز ضروري مي باشد.

لذا از هموطنان عزيز درخواست مي شود با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملي خود، ضمن مراجعه به یکی از شعب اخذ رأی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران اسلامی افزوده و مجریان انتخابات را در هرچه بهتر برگزار نمودن آن یاری نمایند.

  • نویسنده : 1007