بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، توصیه می شود با توجه به مواج بودن دریا شناورهای سبک از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

به گزارش دلفین، بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، پدیده شاخص وزش باد نسبتا شدید شمال غربی -جنوبی غربی همراه با گردوغبار و کاهش میزان دید افقی مورد انتظار است.

توصیه می شود با توجه به مواج بودن دریا شناورهای سبک از تردد دریایی خودداری نمایند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

شایان ذکر است؛ روز جمعه در ساعات صبح، در برخی نقاط شرقی استان و تنگه هرمزو همچنین دریای عمان وزش باد شمال شرقی پیش بینی می شود.

بنا بر گزارش های کارشناسان هواشناسی هرمزگان، از ظهر جمعه تا اوایل هفته ی آینده (یکشنبه ) با کاهش سرعت وزش باد، شرایط جوی و دریایی نسبتا آرامی در استان پیش بینی می شود.

از لحاظ دمایی به طور نسبی تا اوایل هفته آینده با توجه به پایداری هوا ،افزایش نسبی دما ( بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس) دمای هوا پیش بینی می شود.

  • نویسنده : 1007