مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان از ضدعفونی و گندزدایی مکرر جایگاه های شهر بندرعباس به صورت روزانه با نظارت مستقیم کارشناسان این شرکت خبر داد.

به گزارش دلفین، «عبدالله احمدی کمرپشتی» در گفتگو با خبرنگار دلفین،  در این خصوص گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با مسولین استانی هر شب نازل ها و سکو ها و محوطه های جایگاه های عرضه سوخت بطور کامل توسط کارکنان جایگاه ها ضدعفونی و گندزدایی می شود.

وی افزود: برای نظارت بر نحوی اجرای دستورالعمل های سوختگیری در جایگاه های عرضه سوخت پنج تیم نظارتی در سطح استان هرمزگان درحال بازدید و بازرسی هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان عنوان کرد: نظارت بر این امر بر عهده واحد های مختلف عملیاتی و نظارتی این شرکت از جمله معاون بازرگانی و رئیس ایمنی آتش نشانی و بهداشت محیط صنعتی و نظارت و بازرسی و معاون فنی و عملیاتی است.

وی افزود: در این زمینه از امکانات عمومی و مردمی باهماهنگی مدیران شهری از جمله رئیس آتش نشانی شهر بندرعباس و مسولین استانی نیز بهره برده ایم.

عبدالله احمدی کمرپشتی در پایان گفت: سلامت شهروندان مراجعه کننده به جایگاه ها و کارکنان زحمتکش مجاری عرضه سوخت برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اولویت و اهمیت است از اینرو تمامی دستور العمل ها با دقت زیادی در حال اجرا هستند.

مدیر منطقه هرمزگان افزود: در بازرسی های انجام شده از مجاری عرضه از توان بسیجیان همکار نیز بهره برده ایم.

احمدی کمرپشتی در پایان با تشکر از مدیران پمپ بنزین ها و کارکنان زحمتکش آن که در این شرایط با ارائه خدمات به شهروندان در راه سلامت مردم و پیشگیری از انتشار ویروس می کوشند افزود: از مردم شریف هم می خواهیم با پرداخت وجه سوخت بصورت الکترونیک و عدم ارائه اسکناس در جایگاه ها و ارائه نظرها و نکات لازم ما را در بهبود خدمت و عبور از این شرایط یاری دهند.

  • نویسنده : 1007