مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان خبر داد: افرادی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند می توانند از رمز پیش فرض کارت‌های سوخت تا اطلاع بعدی استفاده کنند و نیازی به مراجعه به مراکز و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و تحویل مدارک نیست.

به گزارش دلفین، عبدالله احمدی کمرپشتی مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، گفت: همه تلاش خود را بکار بسته ایم تا با کاهش مراجعات مردم به این مجموعه در مبارزه با انتشار ویروس کرونا گام برداریم.

وی ادامه داد: یکی از عمده مواردی که موجب نگرانی و حضور و تجمع ارباب رجوع می شد فراموشی رمز کارت سوخت خودروها بود که با تدابیر شرکت این امر هم مرتفع شده است.

احمدی کمرپشتی توضیح داد: آن دسته از مالکان خودروها که رمز کارت خود را فراموش کرده اند برای بازیابی رمز دیگر نیازی به مراجعه به مراکز و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  و ارائه مدارک ندارند.

وی افزود: دارندگان کارت سوخت میتوانند از چهار رقم آخر کد ملی مالک اولیه خودرو که بطور پیش فرض برای کارت های سوخت انتخاب شده برای سوختگیری استفاده کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان افزود: شهروندان دقت کنند که با یکبار استفاده از رمز پیش فرض همه رمز های قبلی حذف می شود و اگر بعدا رمز فراموش شده خود را متوجه شدند باید در سوختگیری های بعدی نیز از رمز چهار رقم آخر کد ملی برای دریافت سوخت استفاده کنند.

احمدی کمرپشتی در پایان گفت: امکان تغییر رمز کارت های سوخت به رمز مورد نظر دارندگان خودرو همواره وجود دارد و افراد می توانند با قرار دادن کارت سوخت در نازل جایگاه ها رمز دلخواه خود را برای سوختگیری های بعدی ذخیره کنند.