رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، گفت: تاکنون مورد مثبت کرونا در پرسنل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گزارش نشده است.

به گزارش دلفین، «یحیی میرزاده» رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، گفت: با توجه به اجرای قوانین سختگیرانه و پایش های مستمر صورت گرفته توسط مدیریت مرکز HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)، خوشبختانه تا کنون هیچ مورد مثبت بیماری کرونا در این پالایشگاه گزارش نشده است.

وی با اشاره به عملکرد بسیار خوب مرکز HSE پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، گفت: اقدامات صورت گرفته توسط مهندس دهداری، مدیر تیم HSE تحت حمایت و رهبری مهندس دادور قابل تقدیر است.

در این بازدید، جستو، مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان و دکتر بلوچی، مسئول دندانپزشکی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، میرزاده را همراهی کردند.

  • نویسنده : 1007