بنا بر پیش بینی اداه کل هواشناسی هرمزگان، از لحاظ دمایی، با توجه به پایداری هوا روند افزایش نسبی دما خواهیم داشت که طی هفته آینده این روند دمایی محسوس تر خواهد بود.

به گزارش دلفین، بنا بر پیش بینی اداه کل هواشناسی هرمزگان، موج ناپایداری که طی روزهای گذشته سبب افزایش ابرناکی و رگبار پراکنده باران در مناطق جنوب شرق کشور شده بود تضعیف گردیده است.

در استان هرمزگان نیز از میزان ابرناکی کاسته شده تنها در ساعات بعدازظهر در مناطق شمالی رشد ابر خواهیم داشت که شرایط بارشی مناسب نخواهد بود.

گفتنی است؛ برای مناطق دریایی در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی -شمال غربی در ساعات بعدازظهر و شب پیش بینی می شود که سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی این استان؛ توصیه می شود شناورهای سبک و صیادی از تردد های دریایی خودداری نموده و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

گزارشات حاکی از آن است؛ از روز جمعه از میزان شدت باد کاسته خواهد شد.

شایان ذکر است؛ از لحاظ دمایی، با توجه به پایداری هوا روند افزایش نسبی دما خواهیم داشت که طی هفته آینده این روند دمایی محسوس تر خواهد بود.

  • نویسنده : 1007