معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد: با توجه به اینکه بازار ماهی فروشان بندرعباس بیشترین کانون آلودگی بوده، مردم جهت تهیه ماهی به دست فروشان مراجعه نکنند.

به گزارش دلفین، محمود حسین پور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیشترین کانون آلودگی که در سه روز گذشته اثبات شده در منطقه بازار ماهی فروشان بوده است و با همکاری مردم، کسبه و سایر عوامل موثر تا رسیدن به شرایط استاندارد فعلا فعالیتش متوقف شده است.

حسین پور افزود: مردم جهت تهیه ماهی به دست فروشان رو بروی بازار ماهی فروشان مراجعه نکنند زیرا علاوه بر احتمال وجود آلودگی از نظر بهداشت محیط هم مورد تایید نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در پایان گفت: هر گونه غفلت در رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط و بی توجهی به دستورالعمل های ابلاغی می تواند باعث ایجاد بحران‌ و انتشار بیشتر بیماری شود و در نهایت بیمارستان ها تحت فشار قرار میگیرند.

  • نویسنده : 1005