مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفاتی ایران، گفت: سهمیه بنزین کارت های مفقودی از بین نمی رود.

به گزارش دلفین، «ویس کرمی» مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفاتی ایران، گفت: اگر به هر دلیلی کارت المثنی برای خودرو صادر شود، سهمیه ای که در کارت قبلی باقی مانده، به کارت جدید منتقل می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کارت سوخت بنام خودرو صادر می شود و زمانی که خودرو فعال است، به نام آن خودرو سهمیه سوخت هم تعلق می گیرد.
مهندس کرمی در پایان اضافهخ کرد: پس از نقل و انتقال مالکیت هم سهمیه در کارت باقی می ماند و نیازی به تعویض کارت پس از نقل و انتقال مالکیت نیست، حتی اگر اقدام به تعویض هم انجام شود در میزان سهمیه تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

  • نویسنده : 1007
  • منبع خبر : پخش فرآورده های نفتی ایران