مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، از صرفه جویی 60 درصدی هزینه سوخت برای خودروهای دوگانه سوز خبر داد.

به گزارش دلفین، «عبدالله احمدی کمکر پشتی» مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، گفت: قیمت CNG یک پنجم بنزین است، همین موضوع سبب کاهش هزینه های حمل و. نقل عمومی، حمل و نقل بار و کاهش هزینه های سبد خانوار می شود و تورم ناشی از حمل و نقل کالا نیز به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزو.د: افزایش روز افزون تعداد خودرو ها و رشد شتابان مصرف سوخت در کشور، نیازمند مدیریت صحیح مصرف سوخت و حمل و نقل در کشور است که افزایش سهم گاز طبیعی در سبید سوخت خودرو ها در این میان نقشی موثر و راهگشال ایفا خواهد کرد.

  • نویسنده : 1007