بنا بر شنیده‌ها و تاییدات غیررسمی امسال نمایشگاه کتاب در بندرعباس برگزار نمی‌شود و علاقه‌مندان به کتاب به یمن این تصمیم خلق‌الساعه از کوچک‌ترین خدمات فرهنگی پایتخت اقتصادی کشور بی‌نصیب خواهند شد.

بنا بر شنیده‌ها و تاییدات غیررسمی امسال نمایشگاه کتاب در بندرعباس برگزار نمی‌شود و علاقه‌مندان به کتاب به یمن این تصمیم خلق‌الساعه از کوچک‌ترین خدمات فرهنگی پایتخت اقتصادی کشور بی‌نصیب خواهند شد.

در حالی که هزینه‌های بسیاری برای برگزاری نمایشگاه‌های بدون خروجی و بازدیدکننده در شهر بندرعباس صورت می پذیرد مشخص نیست چرا مدیران فرهنگی، اهالی فرهنگ و هنر و همچنین استاندار هرمزگان در برابر این تصمیم سکوت کرده اند؟

اگر چه سطح نازل برگزاری این نمایشگاه همواره مورد انتقاد اغلب دوست‌داران حرفه‌ای کتاب بوده است اما نباید همین سطح نازل را نیز از مردم محروم از کتاب هرمزگان دریغ کرد. در دوره قبل که پانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان بود، بیش از ۶۶ هزار عنوان کتاب در ۶۵۰ غرفه عرضه شد و اهالی رسانه نیز برای خود غرفه‌هایی برپا کردند اما توقف این حرکت از استاندار هرمزگان که داعیه‌ی ایجاد توسعه‌ی اقتصادی دارد و به خوبی با این موضوع آشناست که هیچ توسعه‌ی اقتصادی بدون توجه به بسته‌های فرهنگی به سرانجام نمی‌رسد، بعید است.

یادمان نمی رود آقای همتی  در آئین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان برگزاری نمایشگاه کتاب را اقدام مبارکی جهت توسعه فرهنگ مطالعه در استان هرمزگان خواند و عنوان کرد: هر سال حضور مردم و ناشرین در نمایشگاه‌های کتاب استانی پررنگ و پربار بوده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه جامعه نیاز دارد در بخش‌های مختلف به طور دائم برنامه‌هایی همچون نمایشگاه کتاب برگزار شود، افزود: نمایشگاه کتاب محل عرضه جدیدترین دستاوردهای فکری و اندیشه‌ای است.

همتی در آن برهه زمانی خواستار برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های متعدد فرهنگی و هنری در استان هرمزگان شد و بیان کرد: در همه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیاز است برنامه‌های متنوع برگزار شود چرا که این برنامه‌ها موجب طراوت و نشاط جامعه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جامعه ما نیازمند حرکت‌های فرهنگی و هنری برای پویایی بیشتر است و اداره کل ارشاد باید به طور مستمر این برنامه‌ها را در سطح استان هرمزگان برگزار کند.

اگر چه اداره کل ارشاد در وضعیت کنونی مدیرکل ندارد و با سرپرستی اداره می شود اما چنان چه به همین کارشناس‌ها که سال‌ها امور فرهنگی را به پیش برده‌اند، اعتماد می شود چنین برنامه‌ای که هیچ، می توان فستیوال‌های منطقه‌‌ای و جهانی را نیز در هرمزگان برگزار کرد.

با این حال امیدواریم که برگزار نشدن نمایشگاه کتاب در حد شایعه باقی بماند و در اندک زمان باقی مانده با اندیشیدن تدابیری مقدمات برگزاری این رویداد فرهنگی مهیا شود.