با فعالیت گسترده کارتل‌های اقتصادی، افزایش مالیات و قیمت دخانیات تنها کمک به سوداگران این عرصه است و به نظر تاثیری در کاهش مصرف سیگار ندارد.

راهکاری ناموفق به نام افزایش مالیات و قیمت دخانیات

 

یکی از راهکارهایی که کشورهای مختلف برای کاهش مصرف دخانیات در جامعه طرح ریزی کرده‌اند، افزایش قیمت دخانیات است. با این حال به نظر می رسد چنین سیاستی هم چندان موثر نیست و مساله‌ی فرهنگ‌سازی بسیار حائز اهمیت‌تر است.

افزایش قیمت تاثیر بلندمدت نداشت

موید این مساله میزان فروش دخانیات به‌ویژه سیگار در سوپرمارکت‌ها است. «محمد دریانوس» از فروشندگان دخانیات در شهر بندرعباس به دلفین گفت: روزهای اول پس از افزایش قیمت مقداری فروش‌مان کاهش پیدا کرد اما به مرور فروش عادی شد و نمی‌توانیم بگوییم افزایش قیمت تاثیری در مصرف داشته است.

وی ادامه داد: مصرف کننده بالاخره نیاز خود را تامین می‌کند، تنها اتفاقی که این میان افتاده این است که افراد کم درآمد کیفیت سیگار مصرفی خود را کاهش داده‌اند و این مساله می ‌تواند بیش از پیش سلامت آنان را به خطر بیاندازد.

زهی خیال باطل

با این حال انگار همچنان مدیران بهداشتی کشور این مساله را به خوبی درک نکرده‌اند که صرف افزایش قیمت در کاهش مصرف دخانیات تاثیر چندانی نخواهد داشت.

دبیر علمی کنگره ملی دخانیات و سلامت در بندرعباس گفت: یکی از خروجی‌های کنگره پیشنهاد افزایش مالیات بر مواد دخانی تولیدی و وارداتی با تأکید بر نرخ خرده فروشی‌ محصولات دخانی به مجلس است و به جد پیگیر هستیم این اتفاق رخ دهد، اما تضادی که وجود دارد ارائه پیشنهاد صفرکردن عوارض برای ورود سیگار به کشور است.

آمارها چه می‌گویند؟

دکتر حسین فرشیدی افزود: مسئولان در ارائه آمارهای خود از افزایش تولید سیگار در کشور سخن می‌گویند و این در تناقض با کاهش مصرف و تولید مواد دخانی در کشور است، اگر قرار بر این است که آمار پایین بیاید باید در ثابت ماندن تولید تلاش کنیم.

کارتل‌های اقتصادی

دکتر فرشیدی بیان کرد: در این رابطه پشت این افراد که تمایل به تولید و یا واردات مواد دخانی دارند کارتل‌های اقتصادی هستند که از به خطر انداختن سلامت مردم سود می ‌برند و دولت نیز ناخواسته با در اختیار گذاشتن ارز مبادله‌ای و حذف مالیات در قدرت گرفتن آن‌ها نقش دارد.

وی گفت: در مقابل ما و مردمی که تمایل به حذف مواد دخانی از چرخه مصرف داریم افراد و گروه‌هایی وجود دارند که برعکس عمل می کنند و از محل فروش، تولید و واردات مواد دخانی سود می‌برند و کار خود را نیز انجام می‌دهند.

هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و بهداشتی

با مرور صحبت‌های دبیر علمی کنگره ملی دخانیات و سلامت به این نتیجه می‌رسیم که افزایش قیمت تنها بازی کارتل‌های اقتصادی است و نمی‌تواند به کاهش مصرف بیانجامد و با این مساله تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و بهداشتی محقق می شود.