نایب رییس کمیسیون عالی واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی بندرعباس توضیحاتی درباره قرار گرفتن نامش در فهرست 50 دریافت کننده اصلی ارز نیمایی کشور ارائه کرد.

به گزارش دلفین، «محمد رضا صفا» در گفت و گویی اختصاصی با تایید این که اندکی بیش از یک میلیون یورو ارز در سامانه نیمایی دریافت کرده است، گفت: این موضوع به اردیبهشت و خرداد سال گذشته باز می گردد که در آن برهه‌ی زمانی نیز واردات صورت پذیرفت و اسناد آن موجود است.

وی ادامه داد: این که من در لیست ۵۰ دریافت کننده ارز نیمایی کشور قرار گرفته ام تنها به دلیل حجم کاری گسترده است و اگر تخلفی صورت گرفته بود، اکنون نمی توانستم با شما صحبت کنم و نهادهای نظارتی ورود کرده بودند.

نایب رییس اتاق بازرگانی بندرعباس اضافه کرد: تمام تعهداتی که به سبب این فعالیت اقتصادی بر دوش من بود، محقق شده است و دریافت کنندگان کالا نیز این موضوع را تایید کرده اند.

وی در پایان گفت: تمام واردات انجام شده به صورت سه ماهه در سامانه دارایی ثبت شده است و جای هیچ نگرانی نیست.