«محمدعلی سلیمی» به عنوان مشاور معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون و کار و «کیومرث برخورداری» بعنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان جایگزین وی شد.

محمدعلی سلیمی مدیرکل سابق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان طی حکمی از سوی میرهادی قره سید رومیانی معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها به عنوان “مشاور معاون امور مجلس، حقوقی و استانها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:  
«جناب آقای محمدعلی سلیمی، نظر به تعهد،تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم بعنوان مشاور معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها منصوب می شوید.
رجاء واثق دارم با استعانت از ایزد منان در راستای اهداف و ماموریت های معاونت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق باشید.»
همچنین با صدور حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “کیومرث برخورداری” به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان معرفی شد.
کیومرث برخورداری پیش از این بعنوان مدیر اجتماعی این اداره خدمت می کرد.
تا پیش از این محمد علی سلیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان بود.