آسیب رساندن به خودرو هم اخلاقی و هم قانونی ممنوع است و حتی نوشتن جمله‌ی «پارک=پنچری» جـــرم محـــسوب می‌شود.

به گزارش دلفین، شاید برای شما نیز این پرسش بارها ایجاد شده باشد که با ماشین مزاحم پارک شده جلوی در ورودی منزل یا پارکینگ خودرو چه کار باید کرد؟!
راه‌حل قانونی رفع این مشکل به این صورت است که اگر شخصی به‌صورت مداوم و در ساعت‌های مختلف جلوی پارکینگ شما پارک می‌کند و مانع از ورود ساکنان به منطقه‌ی تحت تملک می‌شود باید از خودرو در ساعت‌های مختلف عکس و فیلم تهیه و تحت عنوان مزاحمت و ممانعت از حق در دادسرا شکایت کنید.
اگر هم خودرو غریبه‌ای جلو پارکینگ شما پارک کرده بود، می‌توانید با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید و از مأموران انتظامی طلب کمک کنید. جالب است بدانید که ازنظر پلیس چند دقیقه یا چند ساعت پارک کردن افراد مزاحم فرقی ندارد، چون مصداق پارک در مکان ممنوعه است و این عمل تخلف محسوب می‌شود و پلیس نیز این خودرو را جریمه خواهد کرد.
مسئله‌ی دیگر این‌که آسیب رساندن به این خودرو هم اخلاقی و هم قانونی ممنوع است و حتی نوشتن جمله‌ی «پارک=پنچری» جـــرم محـــسوب می‌شود.

یادداشت اختصاصی: مصیب سالاری زاده

  • نویسنده : ۱۰۰۷