رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: بیش از ۶ درصد صادرات قیر جهان را واحد‌های تولید کننده هرمزگان تولید می‌کنند.

به گزارش دلفین، «خلیل قاسمی» رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت اظهارداشت: هرمزگان با بیش از ۵۵ درصد تولید قیر در کشور رتبه نخست در بین استان‌های کشور را داراست.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان افزود: از ابتدای سال تا کنون بیش از صد و نود و چهار هزارو سیصد تن قیر در استان تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۶ درصد افزایش دارد.

قاسمی در خصوص صادرات بیان کرد: عمده قیرتولیدی استان به کشور‌های چین، هند و شرق افریقا و کشور‌های جنوبی حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

وی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۷ درصد افزایش دارد و بیش از هزار نفر در ۱۹ واحد تولید قیر استان فعایت می‌کنند.

  • نویسنده : 1007