مدیرکل ثبت احوال هرمزگان گفت: از ابتدای خردادماه کارت‌های ملی قدیمی اعتبار ندارند و ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها با ارائه کارت ملی هوشمند صورت می‌گیرد.

به گزارش‌دلفین، «داوید‌صادقی» افزود: ارائه خدمات به شهروندانی که با وجود ثبت‌نام‌، هنوز کارت آن‌ها صادر نشده با ارائه رسید درخواست کارت ملی هوشمند و کد رهگیری ۱۰ رقمی مهمور به مهر ثبت احوال و یا دفتر پیشخوان صورت می‌گیرد.

وی درخصوص آمار واجدین شرایط دریافت کارت ملی هوشمند، گفت: یک میلیون و ۲۹۵ هزار نفر در استان شرایط دریافت کارت‌ ملی هوشمند دارند.

صادقی افزود: از این شمار یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برای ثبت‌نام و دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کردند و ۱۹۰ هزار نفر هم هنوز مراجعه نکرده اند.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان افزود: ۱۴ هزار کارت ملی هوشمند هم در اداره‌های پست، ثبت احوال و دفاتر پیشخوان وجود دارد که شهروندان برای دریافت کارت‌ها اقدامی نکرده اند.

وی گفت: از شهروندان درخواست داریم حداکثر تا پایان شهریور ماه برای نام نویسی اقدام کنند.

صادقی اضافه کرد: در صورت مراجعه نکردن شهروندان برای دریافت، کارت‌های صادر شده امحا می‌شود و دریافت کارت جدید مستلزم نام نویسی دوباره و پرداخت هزینه ثبت نام است.

  • نویسنده : 1007