اعضای بدن کودک 5 ساله و مرد61 ساله اهداکننده هرمزگانی، به چهار بیمار حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش دلفین، رئیس مرکز اهدا عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با رضایت خانواده بیماران مرگ مغزی کبد و کلیه پسر بچه ای ۵ ساله و کبد مردی ۶۱ساله در بندرعباس در مرکز پیوند عضو شیراز با موفقیت به ۴ بیمار پیوند زده شد.

محمود‌حسین‌پور افزود: امیر‌رضا نظری پسر بچه پنج ساله بر اثر تصادف به مرگ‌مغزی و آقای جوهری ۶۱ ساله بر اثر فشار‌خون بالا دچار خونریزی و مرگ‌مغزی شد.

وی گفت: بیش از ۵۰ عضو مختلف بیمار مرگ مغزی قابل اهدا است که هر موردمرگ مغزی حداقل جان ۷ بیمار نیازمند را نجات می دهد و از زمان راه اندازی مرکز اهدای عضو هرمزگان از آبان ماه پارسال تاکنون ۱۷ عضو بیماران مرگ مغزی اهدا شده است.

حسین پور افزود: در هرمزگان ۷۰۰ بیمار در انتظار اهدا عضو هستند که ۵۰۰ نفر به پیوند کلیه و کبد نیاز فوری دارند و ۱۲۰ نفر از آنان تنها یک سال برای دریافت عضو پیوند فرصت دارند.

رئیس مرکز اهدا عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بخش پیوند کلیه تا شهریور ماه امسال در بیمارستان شهید محمدی راه اندازی می شود.

  • نویسنده : 1007