معاون برنامه‌ریزی و توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: جهت تکمیل برق مورد نیاز در منطقه، قراردادی برای احداث نیروگاه دیگری با ظرفیت تولید 880 مگاوات منعقد شد.

به گزارش دلفین، «محمد جواد محبی» معاون برنامه‌ریزی و توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: از اهداف اصلی تمامی مناطق ویژه، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و در این راستا، منطقه ویژه ملزومات مورد نیاز استقرار صنایع را ایجاد می‌کند.

محبی با اشاره به نیازها و وظایف مناطق ویژه توضیح داد: تامین زمین برای استقرار، اولین نیازی است که خوشبختانه با افتتاح طرح توسعه اراضی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس عملی شد و وظیفه دیگر مناطق ویژه، تامین زیربنای مورد نیاز صنایع ازجمله آب، برق و گاز است که منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در این زمینه نیز اقداماتی را اجرایی کرده است و تامین زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز صنایع موجود در منطقه ویژه به تناسب توسعه صنایع ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس جهت تامین انرژی برق مورد نیاز واحدهای مستقر اقدام به جذب سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه برق می کند و با اقدام سازمان ایمیدرو و قرارداد خرید تضمینی برق سرمایه‌گذار، نیروگاه از سال ۱۳۹۴ کار احداث نیروگاه برق در منطقه را شروع کرده است.

محبی گفت: این پروژه در دو فاز اجرایی شد، فاز اول با ظرفیت تولید ۱۶۵ مگاوات برق که در پاییز ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسید و برق حاصل به شبکه برق سراسری وارد شد و فاز دوم این پروژه، سیکل ترکیبی بخار است و برای اجرای این پروژه نیز دوره زمانی دو ساله در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: جهت تکمیل برق مورد نیاز در منطقه، قراردادی برای احداث نیروگاه دیگری با ظرفیت تولید ۸۸۰ مگاوات منعقد شد.

  • نویسنده : 1007