نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز شرمساری نسبت به درد و رنج مردم جزیره لاوان، بیان داشت: در ديدار با «زنگنه» وزير نفت مقرر شد، كمك كنند تا دغدغه های مردم لاوان مرتفع و مشكلات مردم كمتر شود.

به گزارش دلفین، «ناصر شريفی» در جمع اهالي مردم لاوان گفت: نبايد فاصله ای بين مردم و مسئولين باشد، اصلا زيبنده لاوان نيست كه نتوانستيم براي حمل و نقل مردم كاري انجام دهيم و من از رنج و درد مردم لاوان شرمنده هستم.
وی در ادامه گفت: در ديدار با زنگنه وزير نفت قرار شد كمك كنند تا دغدغه هاي مردم لاوان حل و مشكلات مردم كمتر شود.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث نبود خودرو حمل زباله در جلسه هفته گذشته با رحماني فصلی، وزير كشور دغدغه هاي لاوان را پيگيري كردم و قول دادند كه هزينه ماشين حمل زباله در اين جزيره پرداخت شود.
وی با اشاره به بحث صيد و صيادي گفت: در استان هزمرگان پنج هزار قايق بدون مجوز تردد دارد و ما نیز در جلسه اي كه به همراه مجمع نمايندگان و استاندار برگزار شد مقرر کردیم تا به صيادي كمك كنند و به صيادان مجوز اعطا شود.
نماینده غرب هرمزگان با اشاره به تعطيلي تنها نانوايي لاوان گفت: چرا شرکت فلات قاره ای تنها نانوایی اين جزیره را خريداري نمی کند تا تنها نانوایی این جزیره تعطیل نشود.
شريفي گفت: زيبنده اين جزيره نيست كه نيروی کار در اين دهكده باشد و جوان بيكار باشد.
وی در پایان افزود: قابل قبول نيست اگر مسئولي مجوز نيرو از اينجا بگیرد و نیروی متخصص در لاوان باشد و از جاي ديگري نيرو بياورد.