مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان از اجرای طرح تشویقی مشترکین کم مصرف و افزایش نرخ مبلغ قبض مشترکین پر مصرف خبر داد.

به گزارش دلفین، «محمد ذاکری» مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: از هفته گذشته موج گرمای جدیدی استان را در برگرفته و ۶ درجه دما را افزایش داده و نیاز به سرمایش هم متناسب با روند افزایشی دما افزایش یافته است.

ذاکری با اشاره به حفظ پایداری و کیفیت برق توضیح داد: راهکارهایی را باید کار بگیریم که بدون سرمایه ی اضافی با کنترل و مدیریت مصرف بتوانیم نیاز به سرمایه گذاری را کم و پایداری و کیفیت برق را حفظ کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع تشریح کرد: از حدود ۷۰۰ هزار مشترک ۸۲ درصد خانگی است.

وی در خصوص حذف قبوض کاغذی خبر داد: قبوض کاغذی برای هر مشترک با مصرف بسیار زیاد کاغذ رو برو است که این امربه محیط زیست آسیب جدی خواهد رساند‌، و با حذف قبوض کاغذی در جهت آسان شدن و ضرر نرساندن به محیط زیست طرح ارسال قبض بصورت اس ام اس برای مشترکان راه اندازی شده است.

ذاکری ادامه داد: مردم به برچسب انرژی وسایل برقی توجه‌، و لوازم پرمصرف برقی مانند؛ لباسشویی‌، ظرفشویی‌، آبگرمکن و اتو را نباید در ساعت اوج مصرف برق استفاده کنند.

وی گفت: در استان هرمزگان ۷۰ درصد مصرف برق توسط مشترک خانگی است.

ذاکری توضیح داد: استاندارد مصرف هر مشترک خانگی سه هزار کیلووات، در ماه است و از اوایل خرداد ماه طرح تشویقی برای تمام مشترکین اجرا خواهد شد و اگر مشترکی در ماه کمتر از الگوی مصرف (سه هزار کیلووات ساعت ) مصرف برق داشته باشد به ازای هر ۱۰ کیلووات مصرف کمتر ، ۲۰ درصد کاهش قیمت را به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد، و برای مشترکین پر مصرف به ازای هر ۱۰ کیلووات ساعت مصرف بیشتر ، ۱۶ درصد افزایش نرخ مبلغ قبض منظور می شود.

وی گفت : از ۵۶۰ هزار مشترک خانگی در استان، ۵۸ هزار مشترک‌، به عنوان مشترک پرمصرف بر اساس الگوی مشخص شده شناخته شده اند.

  • نویسنده : 1007