معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گفت: به زودی آگهی استخدام ۲۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت منتشر می‌شود.

به‌گزارش دلفین، «سید‌کامل تقوی‌نژاد» معاون توسعه مدیریت و منابع‌ انسانی وزارت بهداشت درباره موضوع کمبود نیرو در وزارت‌بهداشت و مجوز استخدام سازمان امور استخدامی، گفت: هماهنگی‌هایی با سازمان برنامه بودجه و سازمان امور استخدامی انجام داده‌ایم تا نیروی مورد‌نیاز در بخش‌های مختلف از جمله کادر پزشکی، پرستاری و دیگر بخش های مرتبط اورژانس را جذب کنیم.

وی افزود: امکان سنجی های لازم برای جذب و استخدام نیروهای جدید انجام شده و با سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار استخدام نیروهای جدید صورت گرفته است و به زودی آگهی جذب و استخدام ۲۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت منتشر خواهد شد.

تقوی نژاد تشریح کرد: برخی بخش های وزارت بهداشت با چالش شدید نیرو مواجه هستند که از جمله آن می توان به کمک پرستار، نیروهای اورژانس، کادر پزشکی و بهداشتی اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی افزود: وزیر بهداشت در پایان سال گذشته از جذب ۹ هزار پرستار در سال جاری خبر داده بود.

وی اذعان کرد: نیاز کشور در حوزه پرستاری در حدود ۱۰۰ هزار پرستار است تا بتوانیم جمعیت پرستاری کشور را به ۲۵۰ هزار پرستار افزایش بدهیم و با وعده وزیر بهداشت ۹ هزار پرستار امسال استخدام می شوند.

« پیرحسین کولیوند» رئیس سازمان اورژانس کشور بر اساس آیین نامه تصویب شده در هیئت دولت، گفت: اورژانس ۲۰ هزار نیرو کم دارد و بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان امور استخدامی کشور باید سالی بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر در این حوزه جذب شوند.

  • نویسنده : 1007