معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود تحریم ها و علی رغم شرایط سخت اقتصادی می توانیم قدم های بزرگی در جهت توسعه ی بنادر رفاهی استان هرمزگان برداریم.

به گزارش دلفین، «سعید رسولی» معاون وزیر راه و شهرسازی ‌با اشاره به توسعه ی حمل و نقل ریلی گفت: توسعه ی حمل و نقل ریلی به طور جدی در دستور کار کشور قرار گرفته است و مقام معظم رهبری به حمایت از توسعه ی ریلی تاکید ویژه دارند.

رسولی گفت: در حوزه بار نیز راه آهن کشور در حال افتخارآفرینی است و استان هرمزگان از نظر جابه جایی باری در سطح کشور در حال رکورد زنی است و این کار با قدرت ادامه پیدا می کند.

وی افزود: با وجود تحریم ها در شرایط سخت اقتصادی می توانیم قدم های بزرگی در جهت توسعه و رسیدن به افتخارات ملی برداریم.

رسولی با اشاره به حوزه ی فعالیت های این بخش توضیح داد: بخش مهمی از فعالیت ها در حوزه ی ترانزیت و توسعه ی بنادر رفاهی است، که خوشبختانه بندر شهید رجایی از زیرساخت های مناسب ریلی برخوردار است.

وی اضافه کرد: قرارداد و برنامه های جدید برای توسعه حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی به امضا خواهیم رساند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بهره کشورهای همسایه از موقعیت ویژه اقتصادی ایران، گفت: ایران همیشه مسیر ترانزیت کالا بوده و در پروتکل های شرقی و غربی و شمالی و جنوبی ایران عضو شورای حمل و نقل کشورهای cIS است.

وی اذعان کرد: همه ی کشورهای منطقه از خلیج فارس بهره می برند و نیازمند ارتباط با خلیج فارس هستند، که ما به سرعت و با تسهیل مقررات و هماهنگی هر چه بیشتر برای بهبود شرایط تعرفه ای در بحث ترانزیت این سهم را افزایش می دهیم.

  • نویسنده : 1007