مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: 400 هکتار از زمین‌های کشاورزی بخش احمدی علیه ملخ صحرایی سمپاشی هوایی شد.

به گزارش دلفین، «قاسم بلوچ» مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: یک فروند هواپیما برای مبارزه ملخ‌های صحرایی در بخش احمدی مستقر شده است.

بلوچ افزود: بخش احمدی بیش از دو هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی زیر کشت انواع محصولات است.

  • نویسنده : 1007