الحاق
در دستور کار دولت بحثی از الحاق نیست/پل خلیج فارس ساخته می شود 14 ژانویه 2022
رئیس جمهوری در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد؛

در دستور کار دولت بحثی از الحاق نیست/پل خلیج فارس ساخته می شود

رئیس جمهور اظهارداشت: در دستور کار دولت هیچ بحثی در خصوص الحاق استان فارس به خلیج فارس مطرح نیست.