بادگیر
محو تدریجی بادگیرها از بام‌های بندرلنگه 12 ژانویه 2022

محو تدریجی بادگیرها از بام‌های بندرلنگه

شهروندان بندرلنگه می‌گویند این بادگیرها که نمادی از معماری سنتی کشور هستند، باید حفظ شوند تا به‌عنوان میراث معماری منطقه به دست فراموشی سپرده نشوند.