تخلف راننده نفت‌کش
تخلف راننده نفت‌کش دلیل مشکلات به وجود آمده در جایگاه سوخت اهورا 29 دسامبر 2018

تخلف راننده نفت‌کش دلیل مشکلات به وجود آمده در جایگاه سوخت اهورا

مشکل توزیع گازوئیل به خودروها در جایگاه خصوصی عرضه سوخت اهورا واقع در گُهره بندرعباس، به دلیل تخلف راننده نفتکش رخ داده است.