تغییر ساعت رسمی کشور
ساعت رسمی کشور ۳۰ شهریور به عقب کشیده می‌شود 16 سپتامبر 2019

ساعت رسمی کشور ۳۰ شهریور به عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور در ساعت 24 روز 30 شهریور ماه، یک ساعت به عقب کشیده می‌‌شود.