دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی
محکومیت ۱۰ ساله برای اخلالگر بازار ارز در هرمزگان 08 جولای 2019
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛

محکومیت ۱۰ ساله برای اخلالگر بازار ارز در هرمزگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان از محکومیت 10 ساله برای اخلالگر بازار ارز در هرمزگان خبر داد.