سفر رئیس جمهور به هرمزگان
پالس‌های مثبت و منفی 15 ژانویه 2022
نگاهی به اظهارنظرها، وعده‌ها و تأکیدات رئیس‌جمهور در سفر به هرمزگان؛

پالس‌های مثبت و منفی

در این گزارشی گوشه‌ای از مهم‌ترین اظهارنظرها، وعده‌ها و تأکیدات رئیس‌جمهور را با هم مرور می‌کنیم؛ موضوعاتی که می‌تواند پالس‌های مثبت و منفی برای آینده هرمزگان باشد.

در دستور کار دولت بحثی از الحاق نیست/پل خلیج فارس ساخته می شود 14 ژانویه 2022
رئیس جمهوری در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد؛

در دستور کار دولت بحثی از الحاق نیست/پل خلیج فارس ساخته می شود

رئیس جمهور اظهارداشت: در دستور کار دولت هیچ بحثی در خصوص الحاق استان فارس به خلیج فارس مطرح نیست.