علی عامری
آغاز پلاک گذاری غرفه های فعال بازارچه ۲۲ بهمن 01 جولای 2019
علی عامری خبر داد:

آغاز پلاک گذاری غرفه های فعال بازارچه ۲۲ بهمن

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بندرعباس از اجرایی شدن طرح پلاک گذاری غرفه های فعال بازارچه ۲۲ بهمن خبر داد.