فرمانده پايگاه دريابانی قشم
کشف کالای قاچاق از دو اتوبوس 16 سپتامبر 2019

کشف کالای قاچاق از دو اتوبوس

فرمانده پايگاه دريابانی قشم از کشف بيش از يک ميليارد ريال کالای قاچاق و توقيف دو دستگاه اتوبوس خبر داد.