فعالیت سامانه بارشی
احتمال بارش خفیف در جزایر غربی خلیج فارس 29 دسامبر 2018

احتمال بارش خفیف در جزایر غربی خلیج فارس

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با فعالیت سامانه بارشی نسبتا ضعیف احتمال بارش خفیف در جزایر غربی خلیج فارس دور از انتظار نیست.