پراکندگی آشغال در بندرعباس
روايتي از کيسه‌هاي درهم دريده 25 آگوست 2018

روايتي از کيسه‌هاي درهم دريده

مشکل پراکندگي زباله‌ها در بندرعباس، قصه امروز و ديروز نيست و تکرار آن نارضایتی مردم را سبب شده است.