دیدار دکتر «حسن داودی» رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با عشایر و حاشیه نشینان شهرستان بستک و رسیدگی به وضعیت و شرایط سلامت آنان و مشکلات پیش رو  در این بخش یکی از اتفاقات مثبت هفته‌ی جاری در حوزه‌ی سلامت بود. عشایر و حاشیه نشینان به دلیل طبقه‌ی اجتماعی و در دست نداشتن تریبونی […]

دیدار دکتر «حسن داودی» رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با عشایر و حاشیه نشینان شهرستان بستک و رسیدگی به وضعیت و شرایط سلامت آنان و مشکلات پیش رو  در این بخش یکی از اتفاقات مثبت هفته‌ی جاری در حوزه‌ی سلامت بود.

عشایر و حاشیه نشینان به دلیل طبقه‌ی اجتماعی و در دست نداشتن تریبونی برای بیان آلام خود همواره در معرض مخاطرات فراوانی قرار داشته و دارند، این در حالی است که حتی گاهی در جریان حقوق اولیه‌ی خود نیز نیستند و مطالبه گری هم نخواهند داشت. در این شرایط وجدان‌های بیدار احساس مسئولیت می‌کنند و با اشراف به وظایف خود به سمت حاشیه‌ها می‌روند و اقلیت‌ها را درک می کنند.

البته امیدواریم این نوع سرکشی تنها جنبه‌ی نمادین و عکس انداختن نداشته باشد و در زندگی عشایر و حاشیه نشینان به صورت ملموس تاثیر چنین حرکاتی دیده شود.

  • نویسنده : 102