در شماره‌ی پیشین دلفین گزارشی تحت عنــوان «ماهی را هر وقت از آب بگیری گران است» به چاپ رسـید که در پی آن شیلات مدعی شد که نرخ ها تناقض دارد و با ارائه نرخنامه ای اعلام کرد با گرانفروشان برخورد خواهد شد، اما گفتنی است؛ نرخ های ارائه شده توسط شیلات نیز از توان مردم بی بضاعت خارج است.

به گزارش دلفین، در شماره‌ی پیشین دلفین گزارشی تحت عنــوان «ماهی را هر وقت از آب بگیری گران است» به چاپ رسـید که افسانه سالاری در ایــن گـزارش به کاهش توان ساحل‌نشینان در خرید ماهی و میگو می‌پرداخت و به صورت میدانی قیمت‌های مختلف عرضه‌ی آبزیان را گزارش می‌داد.
با ایــن حـال اداره کل شیـــلات هرمـزگان پس از این گــزارش به دفتــر دلفیـن اعــلام کرد که قیمـت‌های درج شده در این گزارش با نــرخ‌هایی که می‌بایست بر اساس آن ماهی و میگو در بنـدرعبـاس به فــروش بــرسد تطابق ندارد و نظارت‌های خود را بر این موضوع افزایش داده است و طی بازیدهای صورت گرفته نرخ انواع ماهی در بازار گامبرون و بازار بـزرگ ماهی بندرعباس به شرح روبه رو ست.
این اداره کل با بیان این که قیمت‌ها تنها در بازه‌ی ۱۰ درصدی افـزایش یا کاهش خواهد داشت، اظهار داشت که با متخلفان و گران‌فروشان برخورد خواهد شد.
گفتنـی است قیمت‌های ارائه شده توسط شیـلات اگر چه باز هم از تــوان قشر وسیعی از مردم هرمزگان خارج است، با این حال امیدواریم افــزایش نظارت‌ها به کاهش تخلفات و بهبود وضعیت عرضه آبزیان بیانجامد.

  • نویسنده : ۱۰۰۷