همین چند ماه پیش بود که هرمزگان به دلیل رتبه‌ی نخست در تورم و همچنین رتبه‌ی نخست در بیکاری در صدر شاخص فلاکت کشور طی دوازده ماه اخیر قرار گرفت و این تب‌سنج حیاتی وضعیت وخیم اقتصادی در استان را به تصویر کشید.

همین چند ماه پیش بود که هرمزگان به دلیل رتبه‌ی نخست در تورم و همچنین رتبه‌ی نخست در بیکاری در صدر شاخص فلاکت کشور طی دوازده ماه اخیر قرار گرفت و این تب‌سنج حیاتی وضعیت وخیم اقتصادی در استان را به تصویر کشید.
اما انگار این مسئله به مذاق برخی‌ها خوش نیامده چراکه در شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌ها که به‌تازگی و در آبان ماه در سایت آمار ایران قرار داده شده، شاهد دگرگونی آمار هستیم و مسئولان چنان آمارها را بازتحریر کرده‌اند که وضعیت هرمزگان در مقایسه با سایر استان‌ها بسیار عالی است.
در نمودار نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای کل کشور به تفکیک استان‌ها هرمزگان در تورم از رتبه‌ی نخست به رتبه‌ی بیست و دوم ارتقا یافته و مشخص نیست چه اقدامی در این یک ماه صورت پذیرفته که وضعیت با سرعتی این‌چنین به سمت بهبود حرکت کرده است.
در این وضعیت می‌طلبد تا استاندار هرمزگان و سایر مسئولان ذی‌ربط به موضوع آمارسازی‌ها ورود کنند تا این شاخص‌ها نمایان‌گر وضعیت واقعی اقتصاد استان باشند؛ نه دست‌مایه‌ای برای تائید یا تخریب عملکرد دستگاه‌ها.

گزارش اختصاصی

 

  • نویسنده : 1007